TEAMontwikkeling.net

De kennissite voor ontwikkeling van teams in organisaties

 
  HomeBoekreviewsHoera, een conflict!
Theorieën
Ontwikkelingstadia
(Bruce Tuckman)
Teams en leiderschap
(Suzan Wheelan)
Teamrollen
(Meredith Belbin)
Teamontwikkeling
(Jaco Van der Schoor)
De praktijk
Voor teamleiders
Teamcompetenties
Teambuilding
Literatuur
De Boekenkast
Artikelen
TEAMontwikkeling.net
Info over deze website
Partners
Sponsoring

Tagcloud
Belbin Teamontwikkeling Tuckman Teamrollen Fase van teamontwikkeling Boeken Leiderschap Onderzoek Online vragenlijst Groepsontwikkeling Mensen in Bedrijf Groepsontwikkeling theorie Team ontwikkeling Definitie teamontwikkeling Groepsontwikkelingstheorie Senge lerende organisatie Ideale teamgrootte

Hoera, een Conflict!

Waarom teams conflicten nodig hebben
Auteurs: Margreeth Kloppenburg & Jaco van der schoor

Het samenwerken van mensen in een team gaat niet vanzelf en vraagt de nodige kennis en kunde van de teammanager. Waar veel mensen conflicten bij voorkeur vermijden, benadrukken de auteurs het belang van conflicten voor het welslagen van het team: zonder conflicten ontstaat geen (h)echt team. In deze gemakkelijk leesbare tekst behandelen de auteurs eerst de fasen en crises in teamontwikkeling, dan het omgaan met conflicten in elke fase en het benutten van die conflicten. Tenslotte is er aandacht voor het escaleren van conflicten en het ingrijpen via interventies. Een nuchtere, goed toepasbare tekst over het omgaan met conflicten, waardevol voor teamleden, managers en andere leidinggevenden.

Doelgroep: Teamleiders, Trainers, adviseurs, studenten, teamleden, HR managers.
Waardering

Bekijk en koop dit boek op Managementboek.nl Koop dit boek bij Managementboek.nl

Hoera, een Conflict! Jaco van der Schoor & Margreeth Kloppenburg

Inhoudelijk verslag

Een team ontwikkeld zich niet zonder slag of stoot. Zonder wrijving geen glans. Net als bij het ontwikkelen van persoonlijke relaties, brengt het samen aangaan en doorleven van conflicten mensen in een team dichter bij elkaar. Maar dan moet er wel constructief met de conflicten worden omgegaan. Dit betekent een open instelling van de teamleden en een specifieke aanpak van de teamleider. Deze aanpak verschilt per fase in het teamontwikkelproces. Dit boek behandeld deze fases en gaat in op effectief gedrag van de teamleider. Conflicthantering in teams komt erop neer de kenmerken van het conflict vroegtijdig te herkennen er daar effectief op te reageren.

Fase van teamontwikkeling

De auteurs gebruiken voor de fasering van teamontwikkeling het model van Levine (1979):

  1. Startfase, waarin het team vooral bezig is met wat het moet gaan doen;
  2. Strijdfase, waarin het team zoekt naar hoe samen te werken;
  3. Samenfase, waarin het team samenwerkt;
  4. Slotfase, waarin het team ophoudt te bestaan.

Iedere fase kent zijn eigen conflicten, waarbij vooral de strijdfase de te nemen hobbel is voor veel teams. In hoofdstuk 2 worden de fases van teamontwikkeling aan de hand van dit model Levine uiteengezet. In hoofdstuk 3 worden vervolgens de rol en uiting van de conflicten uitgelegd. Zo zijn conflicten in de startfase latent maar wel degelijk aanwezig. In de strijdfase komen de conflicten eerst voorzichtig en later heftiger aan de oppervlakte. Dit leidt soms tot heftige discussies omdat het hier gaat over winnen of verliezen. De strijd ontwikkelt zich zo fel omdat degene die de macht verwerft, zal bepalen wiens identiteit behouden blijft en wie zich moet aanpassen. In dit proces gaat het dus om het bepalen van de normen en waarden van het team.

De rol van de teamleider

Per fase wordt een specifieke aandacht van de teammanager gevraagd. Zo hebben teamleden in de startfase richting en sturing nodig. Teamleden zijn afwachtend en nemen weinig initiatief, men is bang om het hoofd boven het maaiveld uit te steken (en daarmee buiten de groep te vallen). In de strijdfase merken teamleden dat ze zich moeten laten horen om mede te bepalen hoe er in de groep wordt gewerkt. In deze fase worden de normen en waarden van het team bepaald. De teamleider doet er in deze fase goed aan om zich als onpartijdige observator op te stellen. Stimuleer de eigen verantwoordelijkheid van de teamleden en geef hen ruim de tijd om de conflicten als team op te lossen. De tijd die hier wordt geïnvesteerd betaald zich in de samenwerking en de kwaliteit van het werk dubbel en dwars terug. In de samenfase zijn er weinig relatiegerichte conflicten en veel taakgerichte conflicten. Dit is een eigenschap van effectieve teams.

In het boek wordt per fase uitgebreid ingegaan op herkenning van het gedrag van de teamleden en op effectief (en ineffectief) gedrag van de teamleider.

Escalatie van conflicten

Tot slot gaan de auteurs in op de verschillende escalatieniveaus van conflicten. Dit wordt gedaan aan de hand van het model van Escalatieniveaus van Glasl. Escalatieniveau 1 is nog effectief in het teamontwikkelproces, de teamleden kunnen de conflicten (eventueel met neutrale hulp van de teamleider) goed oplossen. Bij escalatieniveau 2 wordt het conflict al groter. Het team heeft een teamleider, manager of de HR afdeling nodig voor begeleiding. Deze kunnen het probleem met het team nog oplossen. Deze escalatie is een bedreiging voor het team en in principe geen onderdeel van effectieve teamontwikkeling. Eenmaal bij escalatieniveau 3 aangekomen is hulp van buitenaf nodig, bijvoorbeeld in de vorm van Mediation. De auteurs bespreken tot slot een zesstappenplan voor de-escalatie.

Bekijk en koop dit boek op Managementboek.nl Koop dit boek bij Managementboek.nl

 

Bookmark and Share Deel deze pagina met anderen
Wij ontvangen graag uw mening over deze pagina

Email adres (waarom)

Boekreviews

Bekijk alle boeken

Hoera, een conflict!
Waarom teams conflicten nodig hebben
   
Tools voor Teams
Dé toolbox voor succesvolle samenwerking
   
Teams van de Toekomst
Leidinggeven aan het nieuwe samenwerken
   
NEW: Leve het Verschil!
Psychologische diversiteit benutten met de teamrollen van Belbin
   
Pimp je Afdeling
Praktisch boek voor managers
   
Teamrollen op het werk
Meer toegepast boek van Belbin over de Teamrollen
   
Creating Effective Teams
Over leiderschap voor teamontwikkeling
   
Teamocratie
Het geheim van (waan)zinnige samenwerking
   
De Vijfde discipline
Vijf disciplines voor lerende en effectieve organisaties.
   
Teamrol en Taal
Herken teamrollen in een gesprek
   
Management teams
Eerste boek van Belbin over de Teamrollen
   
The Wisdom of Teams
Creating the High-Performance Organization
   
The Driving Force
Lessons in teamwork from Saturn and other leading companies
   
De geheimen van de groep
Psychologische process binnen groepen
   
Quick Team-Building-Activities For Busy Managers
50 Exercises That Get Results in Just 15 Minutes
   
Leadership
Theorie en praktijk
   
Het Team-handboek
Praktische inzichten voor allerlei soorten teams
   
Group Dynamics
Studieboek over theorie van groepsdynamiek