TEAMontwikkeling.net

De kennissite voor ontwikkeling van teams in organisaties

 
  HomeTheorieënInvloed van de Teamleider
Theorieën
Ontwikkelingstadia
(Bruce Tuckman)
Teams en leiderschap
(Suzan Wheelan)
Teamrollen
(Meredith Belbin)
Teamontwikkeling
(Jaco Van der Schoor)
De praktijk
Voor teamleiders
Teamcompetenties
Teambuilding
Literatuur
De Boekenkast
Artikelen
TEAMontwikkeling.net
Info over deze website
Partners
Sponsoring

Tagcloud
Belbin Teamontwikkeling Tuckman Teamrollen Fase van teamontwikkeling Boeken Leiderschap Onderzoek Online vragenlijst Groepsontwikkeling Mensen in Bedrijf Groepsontwikkeling theorie Team ontwikkeling Definitie teamontwikkeling Groepsontwikkelingstheorie Senge lerende organisatie Ideale teamgrootte

Stimuleren van Teamontwikkeling door de Teamleider

Leiderschap is op talrijke manieren in verband gebracht met teamprestatie. Leiderschap, zowel formeel door de teamleider als informeel in de groep, lijkt een kritische factor bij het creëren van goedlopende teams en het behalen van gestelde teamdoelen. Een steeds terugkomend thema binnen vrijwel alle classificatiesystemen voor leiderschap is de verdeling is tussen taakgericht leiderschap en relatiegericht leiderschap. Dit thema is zowel in classificaties van individueel leiderschap als in de literatuur over leiderschap in teams terug te vinden. Onderzoek naar leiderschap in teams laat zien dat afstemming van de mate van taak- en relatiegericht gedrag door de formele leider op de behoefte van het team een positieve invloed heeft op teamprestatie.

Leiderschap in het begin van de teamontwikkeling

Wheelan geeft aan dat de eerste fase van groepsontwikkeling wordt gekenmerkt door afhankelijkheid van de formele leider. Het team heeft hier behoefte aan sturing en de zorg van de formele leider. Deze vorm van leiderschap is in de literatuur in grote mate onderzocht en kan worden betiteld als verticaal (formeel) leiderschap. Naarmate een team zich ontwikkelt en hiermee volwassen wordt, zal de behoefte aan autonomie toenemen. Het team heeft de behoefte om zelf te bepalen hoe er in het team wordt samengewerkt en hoe de taken worden uitgevoerd. Pearce & Sims (2002) noemen dit gedeeld (informeel) leiderschap.

Leiderschap verder in de teamontwikkeling

In fase twee en fase drie van de groepsontwikkeling verandert volgens Wheelan de behoefte van de groep. Hier werkt het team aan het definiëren van gedragsnormen en werkprocedures, dit leidt onvermijdelijk tot conflicten. Als een teamleider deze conflicten voor het team oplost dan heeft de groep geen mogelijkheid om zelf te leren omgaan met conflicten en om hiermee psychologische factoren als vertrouwen, cohesie en psychologische veiligheid op te bouwen.
Als een teamleider daarbij in fase twee en drie hoog taakgericht blijft sturen dan krijgt het team niet de mogelijkheid zelf invulling te leren geven aan gedeeld taakgericht leiderschap in de vorm van taakverdeling en sturing in het team.

Wie zaait zal oogsten

In fase 4 het loopt het team gesmeerd en zal teamlid met de meeste expertise op een taakgebied tijdelijk de leiding op zich nemen. Inhoudelijk kan deze namelijk het beste bepalen wat er moet gebeuren en hoe dit het beste kan worden aangepakt. De formele leider hoeft zich hierdoor minder bezig te houden met het managen van de taken in het team. Deze teamleider kan zich zodoende bezig houden met de externe omgeving van het team zoals de samenwerking met partijen buiten het team, het scannen van de omgeving en met het onderhandelen over resources voor het team.

Verder lezen

  Suzan Wheelan gaat in haar theorie over effectieve teams in op de rol van de teamleider.
  Van der schoor en Kloppenburg zetten in het boek Hoera, een Conflict! uiteen hoe een teamleider effectief omgaat met de verschillende fasen. Zij stellen het ervaren en effectief omgaan met de onvermijdelijke conflicten door het team daarbij centraal.

 

Bookmark and Share Deel deze pagina met anderen
Wij ontvangen graag uw mening over deze pagina

Email adres (waarom)

Boekreviews

Bekijk alle boeken

Leadership
Theorie en praktijk
   
Tools voor Teams
Dé toolbox voor succesvolle samenwerking
   
Teams van de Toekomst
Leidinggeven aan het nieuwe samenwerken
   
NEW: Leve het Verschil!
Psychologische diversiteit benutten met de teamrollen van Belbin
   
Hoera, een conflict!
Waarom teams conflicten nodig hebben
   
Pimp je Afdeling
Praktisch boek voor managers
   
Teamrollen op het werk
Meer toegepast boek van Belbin over de Teamrollen
   
Creating Effective Teams
Over leiderschap voor teamontwikkeling