TEAMontwikkeling.net

De kennissite voor ontwikkeling van teams in organisaties

 
  HomeTheorieënDe 4 dimensies in de praktijk
Theorieën
Ontwikkelingstadia
(Bruce Tuckman)
Teams en leiderschap
(Suzan Wheelan)
Teamrollen
(Meredith Belbin)
Teamontwikkeling
(Jaco Van der Schoor)
De praktijk
Voor teamleiders
Teamcompetenties
Teambuilding
Literatuur
De Boekenkast
Artikelen
TEAMontwikkeling.net
Info over deze website
Partners
Sponsoring

Tagcloud
Belbin Teamontwikkeling Tuckman Teamrollen Fase van teamontwikkeling Boeken Leiderschap Onderzoek Online vragenlijst Groepsontwikkeling Mensen in Bedrijf Groepsontwikkeling theorie Team ontwikkeling Definitie teamontwikkeling Groepsontwikkelingstheorie Senge lerende organisatie Ideale teamgrootte

Wanneer teams iets toevoegen

Inhoudsopgave
  Inleiding: Teamontwikkeling als bewust proces
  De vier dimensies van effectieve teams
  Sturen van teamontwikkeling: De 4 dimensies in de praktijk

De Toepassing: De 4 dimensies gebruiken

Er komt veel kijken bij het ontwikkelen van een team. Waar begin je als manager, teamleider, HR-verantwoordelijke of extern adviseur?
Wij bieden hier een handvat waarmee je een adequate analyse kan maken. Per dimensie kun je jezelf een aantal vragen stellen die je helpen bij het in kaart brengen van wat een team nodig heeft:

Dimensie 1: Bestaansrecht

 • Wat is het bestaansrecht van dit team? Wat voegt het toe?
 • Welke doelen zijn er geformuleerd?
 • Welke resultaten zijn er geformuleerd?
 • In hoeverre zijn doelen en resultaten concreet, meetbaar en planbaar?

Dimensie 2: Inrichting

 • Welke taken voeren de teamleden uit? Sluiten de taken aan bij de te behalen resultaten?
 • Welke kennis en competenties zijn er nodig binnen dit team?
 • Beschikken de teamleden over de juiste kennis en competenties om hun taak naar behoren uit te voeren?
 • In hoeverre ondersteunt de inrichting van het team de taken en activiteiten van de teamleden.
 • Welke behoeftes bestaan er aan overleg? In hoeverre voldoet de overlegstructuur aan de diverse behoeftes?

Dimensie 3: Dynamiek

 • Hoe laat de sfeer binnen het team zich omschrijven?
 • Op welke manier wordt er binnen het team gecommuniceerd?
 • Hoe gaan de teamleden om met meningsverschillen en conflicten?
 • Sluit de stijl van leidinggeven aan bij de behoeftes van de teamleden?

Dimensie 4: Omgeving

 • Met welke partijen binnen en buiten de organisatie heeft dit team te maken?
 • Van wie is het team afhankelijk en waarvoor? Welke alternatieven zijn er?
 • Wie is er van dit team afhankelijk en waarvoor? Hebben zij alternatieven?
 • Op welke manieren beïnvloedt dit team haar omgeving?

Bovenstaande vragen helpen bij het te weten komen wat een team nodig heeft. Maar weten alleen is niet genoeg. Het is ook zaak het team mee te krijgen in de ontwikkeling.

Gedragsverandering in het team

Onderstaande figuur laat zien welke stappen een team en de teamleden binnen het team moeten doorlopen om de ontwikkeling ook daadwerkelijk te vertalen in een concrete gedragsverandering.

 • Weten: het klinkt simpel maar het team dient van het eerste begin af te weten welke ontwikkeling het met elkaar gaat doormaken.
 • Begrijpen: het team dient te begrijpen wat er van hen verwacht wordt en welke consequenties dit heeft (schrik niet: mensen gaan hier hun eigen afwegingen maken en dat is ook heel goed).
 • Accepteren: het team committeert zich aan de voorgestelde ontwikkeling
 • Handelen: het team gaat het gedrag vertonen wat leidt tot de gewenste resultaten.

Teamontwikkeling is een doorlopend proces dat plaatsheeft of men er oog voor heeft of niet. Gerichte aandacht voor het proces van teamontwikkeling geeft teams de kans werkelijk te presteren en daar ook van te genieten. En dat is prettig voor het team, de teamleden en de organisatie.

Verder lezen

  Inleiding: Teamontwikkeling toegepast
  Sturen van teamontwikkeling:
De 4 dimensies van effectieve teamontwikkeling in de praktijk
  Download het hele artikel "Wanneer teams iets toevoegen"
Vaktijdschrift Opleiding en Ontwikkeling, september 2006.
Formaat: PDF, 216kb
 

Lees het Boekreview Hoera, een Conflict! van deze auteurs
Jaco van der Schoor & Margreeth Kloppenburg

  Jaco van der Schoor en Margreeth Kloppenburg zijn partner bij Teamontwikkelingsbureau Mensen in Bedrijf

Tekst Jaco van der Schoor en Margreeth Kloppenburg; Eerder gepubliceerd in Opleiding en Ontwikkeling, het vakblad voor HRD-professionals

 

Bookmark and Share Deel deze pagina met anderen
Wij ontvangen graag uw mening over deze pagina

Email adres (waarom)

Boekreviews

Bekijk alle boeken

Hoera, een conflict!
Waarom teams conflicten nodig hebben
   
Tools voor Teams
Dé toolbox voor succesvolle samenwerking
   
Teams van de Toekomst
Leidinggeven aan het nieuwe samenwerken
   
NEW: Leve het Verschil!
Psychologische diversiteit benutten met de teamrollen van Belbin
   
Pimp je Afdeling
Praktisch boek voor managers
   
Teamrollen op het werk
Meer toegepast boek van Belbin over de Teamrollen
   
Creating Effective Teams
Over leiderschap voor teamontwikkeling
   
Teamocratie
Het geheim van (waan)zinnige samenwerking
   
De Vijfde discipline
Vijf disciplines voor lerende en effectieve organisaties.
   
Teamrol en Taal
Herken teamrollen in een gesprek